Globoke korenine glasbenega šolstva na slovenskem

Zveza slovenskih glasbenih šol prejela državno odlikovanje

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je s srebrnim redom za zasluge odlikoval Zvezo slovenskih glasbenih šol za izjemne zasluge pri utrjevanju znanja in razvoju slovenske glasbene kulture ob 200-letnici delovanja slovenskega javnega šolstva.

Odlikovanje je na slavnostnem koncertu v Cankarjevem domu v imenu Zveze slovenskih glasbenih šol (ZSGŠ) prevzel gospod Boris Štih, predsednik zveze, ki se je v imenu veh članic in članov ZSGŠ iskreno zahvalil za čast, zaupanje in podporo njihovemu delu , ki jo je predsednik republike izkazal Zvezi slovenskih glasbenih šol ob 200-letnici delovanja.

V zahvalnem nagovoru je gospod Štih poudaril, da bo današnji dan ostal zapisan v zgodovino, saj s slavnostnim koncertom danes obeležujejo izjemne rezultate kakovosti in odličnosti, ki jih dosegajo njihovi učenci. Poudaril je, da se bo zveza še naprej trudila, da bodo lahko po zvezdah odličnosti posegali vsi, ne glede na ekonomski položaj njihovih staršev, saj je bila prva javna glasbena šola ustanovljena prav z namenom, da bi omogočila glasbeno izobrazbo tudi otrokom iz socialno šibkih okolij.

Med ključnimi nalogami zveze je gospod Štih izpostavil nadaljnje odločno in argumentirano zavzemanje za dostopnost glasbenega izobraževanja vsem otrokom. Glasbene šole namreč niso zgolj in samo izobraževalna institucijam, njihove varovance vzgajajo v odlične, zadovoljne prebivalce naše domovine, nudijo jim ozaveščenost v pogledu etike, domovinske pripadnosti in narodne zavesti. Zahvalil se je vsem ravnateljicam in ravnateljem, ki s skupnimi močmi vsak dan znova dokazujejo kaj zmorejo in znajo. “Znanje je bogastvo, ki ga je vredno plemeniti vse življenje, glasba pa je univerzalna energija, ki povezuje vse ljudi sveta,” je zahvalni nagovor zaključil gospod Štih.

Predsednik republike je pred vročitvijo odlikovanja priredil sprejem za odlikovanca in goste, kjer je zbrane tudi nagovoril. Zvezi slovenskih glasbenih šol se je v svojem imenu in v imenu države zahvalil za predano in strokovno delo ter za negovanje te veličastne tradicije glasbenega šolstva v Sloveniji. Dejal je, da se lahko z velikim ponosom in občudovanjem ozremo v preteklost ter vidimo globoke korenine glasbenega šolstva na slovenskem.

Ob tej priložnosti je predsednik Pahor izrazil iskreno hvaležnost za sodelovanje ob praznovanju 25. obletnice samostojnosti Republike Slovenije: »Takrat je prišel do izraza impozantni opus vašega dela. Skupaj z vami in z mladimi, ki jih vzgajate, smo dan pred praznovanjem in na dan državnosti priredili sijajne prireditve, ki so navduševale po naši domovini.« Nagovor je predsednik republike sklenil z željo, da naj te slavne tradicije ne prekinejo, četudi so za glasbeno šolstvo sedaj manj prijazni časi: »Prav zaradi izjemne srčnosti in privrženosti nadaljujte po vaših najboljših močeh. Najrazličnejšim talentom omogočite, da se vsepovsod po Sloveniji razrastejo v glasbenike, ki tako ali drugače v naš svet vnašajo svežino, optimizem in upanje. Vse tisto, kar našo družbo dela boljšo, kot posameznike pa malo bolj ambiciozne, samozavestne in pogumne.«

Na slavnostnem koncertu, s katerim je Zveza slovenskih glasbenih šol zaokrožila jubilejno leto posvečeno izjemnim glasbenim dosežkom, so se predstavili Simfonični orkester glasbenih šol, Simfonični orkester konservatorijev in umetniških gimnazij in Simfonični orkester Akademije za glasbo Ljubljana.

(tekst iz predsednikove facebook strani)

DOSEŽKI

Vsako leto organiziramo na Glasbeni šoli Rogaška Slatina nekaj nastopov in koncertov, na katerih bodo nastopali učenci naše šole, pa tudi povabljeni gosti.

Interni nastopi

Na internih nastopih nastopajo učenci vseh oddelkov šole v dogovoru z učitelji posameznih instrumentov. Ti nastopi so nagrada za učencev trud in obveza, ki jo mora v skladu z učnim programom in načrtom opraviti v tem letu.

Oddelčni in razredni nastopi

Vsak učitelj ima vsaj enkrat v letu oddelčni nastop, na katerem se predstavijo vsi otroci pri posameznem intrumentu. Starši in vsi obiskovalci imajo na tak način največji vpogled v napredek vseh otrok in v delo učitelja.

Javni nastopi

To so nastopi, ki jih organizira šola tako, da se s svojimi najboljšimi učenci predstavi širši javnosti.
Tradicionalno prirejamo Božično-novoletni koncert , koncert Zabavnih melodij v Šmarju pri Jelšah, koncert ob državnem prazniku- 8. februar, koncert ob Dnevu žena in Materinskem dnevu, koncert ob dnevu šole v mesecu oktobru, zaključni koncerti ob koncu šolskega leta .
Učenci nastopajo tudi na občinskih prireditvah, otvoritvah razstav, otvoritvah cest, literarnih večerih, v domu upokojencev…itd.
Na teh nastopih sodelujejo najbolj pripravljeni učenci v soglasju z vodstvom šole, učiteljem ter starši.

Revije

Revije harmonikarskih orkestrov na Jesenicah se skoraj vsako leto udeleži orkester harmonik pod vodstvom prof. Romana Drofenika.
Revij pihalnih orkestrov se udeležuje tudi pihalni orkester naše glasbene šole pod vodstvom prof. Marjana Feguša.

Tekmovanja

Na tekmovanja pošiljamo najbolj nadarjene, prizadevne in delovne otroke naše šole, seveda skupaj v dogovoru s starši, učitelji in vodstvom šole. V prvi vrsti se udeležujemo domačih tekmovanj TEMSIG.
V tujino na mednarodna tekmovanja v Hrvaško in Italijo pa gredo tisti, ki izkažejo posebno nadarjenost in uspehe v dogovoru z vodstvom šole in učiteljskim zborom.