Svet zavoda

Ima štiriletni mandat (2019-2023), sestavljajo pa ga:

* predstavniki ustanovitelja:
ANJA ČERNEZEL, ALENKA VIRANT, LIDIJA UMEK

* predstavniki sveta staršev:
DAVID IVAČIČ, DAVID ČERNELČ, GORAZD PAVIČ

* pet predstavnikov zavoda:
HELENA HARTMAN, ANDREJA DOŠLER, FARUK DRECA, ANDREJA KRKLEC, ROMAN DROFENIK

Predsednica sveta zavoda: Helena HARTMAN

Svet staršev

ČAKŠ ADA
ČERNELČ DAVID
MRKŠA SAMO
PAVIČ GORAZD
PEER KVAS SUZANA
SMOLE MAJA
VIDETIČ MATEJA
VODUŠEK ALENKA
MIKOLIČ ALENKA

Predsednica sveta staršev: SUZANA PEER KVAS