Svet zavoda

Ima štiriletni mandat (2023-2027), sestavljajo pa ga:

* predstavniki ustanovitelja:
SERGEJA SOTOŠEK, ANJA ANTOLIČ, SAŠO OBERSKI

* predstavniki sveta staršev:
JANEZ VRHKAR, SUZANA PEER KVAS, MATEJA ŠMID TOMINC, MARTINA AMON, ALENKA MIKOLIČ, ALENKA VODUŠEK, MARTINA ČERNOGOJ NOVAK, ROBERT VNUČEC, MATEJA VOH, NIVES SAJKO, ANDREJA KRUMPAK

* predstavniki zavoda:
MATJAŽ KLEMENC, HELENA HARTMAN, EUGEN OPARENOVIČ, MARJAN FEGUŠ, ANDREJA KRKLEC

Predsednica sveta zavoda: MATJAŽ KLEMENC

Svet staršev

ČAKŠ ADA
ČERNELČ DAVID
MRKŠA SAMO
PAVIČ GORAZD
PEER KVAS SUZANA
SMOLE MAJA
VIDETIČ MATEJA
VODUŠEK ALENKA
MIKOLIČ ALENKA

Predsednica sveta staršev: SUZANA PEER KVAS