Svet zavoda

Ima štiriletni mandat (2019-2023), sestavljajo pa ga:

* predstavniki ustanovitelja:
ANJA ČERNEZEL, ALENKA VIRANT, LIDIJA UMEK

* predstavniki sveta staršev:
DAVID IVAČIČ, DAVID ČERNELČ, GORAZD PAVIČ

* pet predstavnikov zavoda:
HELENA HARTMAN, ANDREJA DOŠLER, FARUK DRECA, ANDREJA KRKLEC, ROMAN DROFENIK

Predsednica sveta zavoda: Helena HARTMAN

Svet staršev

ARTIČ POSILOVIĆ LIDIJA
BUTOLEN FABRIZIO
BLAŠKOVA JANA
ČERNELČ DAVID
KIDRIČ NATALIJA
KODRIČ KAMPUŠ ANDREJA
PAVIČ GORAZD
PEER KVAS SUZANA
POTOČNIK IRENA
RIJAVEC MATIJA
ROŽMAN KRIVEC LAURA

Predsednica sveta staršev: SUZANA PEER KVAS